ÜLKEMİZDE MEVCUT OLAN MENİNGOKOK AŞILARI İÇİN ÖNERİLEN

BAĞIŞIKLAMA TAKVİMİ

 

 

MENİNGOKOK SEROGRUP B AŞISI (BEXSERO)

 

2 + 1 takvimi şeklinde uygulanır, ilk 2 doz 2 ay arayla yapılır, primer seri ile rapel doz arasında en az 6 aylık süre bırakılarak yaşamın  2. yılında (12 ay ila 23 ay arasında) tek doz uygulanır

2 + 1 takvimi şeklinde uygulanır, ilk 2 doz 2 ay arayla yapılır, primer seri ile rapel doz arasında en az 2 aylık süre bırakılarak yaşamın 2. yılında (12 ay ila 23 ay arasında)

tek doz uygulanır

2 + 1 takvimi şeklinde uygulanır, ilk 2 doz 2 ay arayla yapılır, primer seri ile rapel doz arasında 12-23 aylık süre bırakılarak tek doz uygulanır

En az bir ay ara ile 2 doz uygulanır, rutin olarak rapel toz önerisi mevcut değildir*.

 

*Resmi kılavuzlarla uyumlu olarak, primer seri sonrası meningokokal hastalık maruziyet riski bulunan bireylerde rapel doz değerlendirilmelidir.

 

 

MENİNGOKOK KONJUGE-POLİSAKKARİT SEROGRUP ACWY AŞILARI

 

NİMENRİX

2 + 1 takvimi şeklinde uygulanır, ilk 2 doz 2 ay arayla yapılır, rapel doz arasında 12 aylık veya daha sonrasında yapılır

1 + 1 takvimi şeklinde uygulanır, 12 aylıkken rapel doz primer doz ile arasında en az 2 ay aralık bırakılarak yapılmalıdır.

Aşı tek doz olarak uygulanır

 

MENACTRA

9 ila 23 aylık çocuklara en az üç ay arayla verilen iki dozluk bir seri olarak uygulanır.

Aşı tek doz olarak uygulanır

 

MENVEO

3+1 doz şeması şeklinde uygulanır, üç dozu en az 2 aylık aralıklarla verilmeli, dördüncü doz yaşamın ikinci yılında uygulanmalıdır (12-16 ay).

1+1 doz şeması şeklinde uygulanır,  ikinci doz yaşamın ikinci yılında ve ilk dozdan en az 3 ay sonra  uygulanır.

Aşı tek doz olarak uygulanır