Ülkemizde iki büyük Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Derneği mevcuttur. Bununla birlikte pediatri yan dal dernekleri de mevcuttur.  Bu dernekler genellikle akademik ilgi alanlarına sahip olup genellikle bu alanda yeterli hizmet üretmektedirler. Bu dernekleri oluşturan üyelerin ve yönetim kurullarının büyük bir kısmı kamu hastanelerinde çalışan pediatristlerden oluşmaktadır. Bunun yanında çalışma hayatının büyük bir kısmını özel hastane veya muayenehanede geçiren, kendilerine özgü konuları, sorunları ve farklı çalışma alanları olan pediatristlerin oluşturduğu ve temsil edildikleri bir platform mevcut değildir. Bu nedenle özel hastane veya muayenehanede çalışan pediatristler bir araya gelip,  kendimize özgü sorunlarımızla ilgili kendi çözümlerimizi daha ayrıntılı tartışıp bu sorunlarımıza çözüm bulma ve dayanışma içerisinde olmak amacı ile bu yola çıktık. Bu süreçte daha sonra gördük ki mecburi hizmet veya olağan olarak ülkemizin uzak köşelerinde tek başına çalışan acil durumlar halinde hastalarını pediatri yan dal uzmanlarına hemen danışma imkanı olmayan bir çok meslektaşlarımızın olduğunu fark ettik.  Bu arkadaşlarımızın başları sıkıştığında hızlı bir şekilde pediatri ile ilgili tüm alanlarda yardım ve yönlendirme alabilmelerini amaçladık. Bu yüzden pediatri atölyesi isim başlığı altında ilk önce telegram grubunu kurduk.

 

Bu grup içinde meslektaşlarımız,

 

1) Hastalarını danışma 

 

2) Haftalık olgu sunumlarına

 

3) Günlük bilgilendirme alma olanaklarına sahip olurken yine pediatri atölyesi youtube kanalı üzerinden ise canlı olark yayınlanan pediatri ile ilgili ürünlerin anlatıldığı Uydu sunumlarına ve günlük pediatri pratiğinde ihtiyaç duydukları konuların canlı olarak anlatıldığı Pediatri Ders sunumlarına ulaşma imkanına sağlanmıştır.

 

 

Bu birliğin amacı dernekleşme yolu ile bir  ayrışma veya ötekileştirme projesi değildir. Tam aksine pek çok defa yalnız veya bağımsız olarak çalışan pediatristlerin mesleki ve sosyal sorunlarına çözüm arayan bir platform olmayı amaçlamıştır.

 

Bu amaçla;


1-Öncelikle tek başına çalışmanın yaratmış olduğu stres ve sorunların üstesinden gelebilmek,


2-Özel sektörde izlediğimiz hastaların yatırılarak tedavisi, gerekli konsültasyonların sağlanması, hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin doğru şekilde yönetilebilmesi ve gerektiği zaman yoğun bakım ünitelerine sevki gibi bir çok mesleki işleyiş sorunlarının çözümüne yönelik olarak meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmak,


3-Çalışmış olduğumuz özel hastanelerde gerek hastane yöneticileri gerekse hastane sahipleri ile olan çatışma ve sorunların çözülmesine yönelik katkıda bulunmak,


4-Muayenehane açma veya kapatılması veya çalışma izni alınması gibi Sağlık Müdürlükleri ve Belediye ile olan teknik ve idari sorunların çözülmesinde bilgi ve tecrübeleri paylaşmak,


5-Mali sorunlarla ilgili oluşan belirsizlik ve sorunlara yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak,


6-Özel sektörde çalışan pediatristlerin yeni iş olanakları ve muayenehane paylaşımları gibi bazı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik iletişim platformu oluşturmak,


7-Ülkemizin bir çok köşesinde mecburi hizmet veya olağan olarak devlet veya özel hastanede çalışan pediatristlerin kolay ve hızlı bir şekilde pediatri yan dal ve genel pediatri konularında danışmanlık ve yardım almaları amaçlanmıştır.


8-Tüm bu işleri yaparken var olan pediatri dernekleri ile dayanışma ve iletişim içinde bulunarak sorunların kısa sürede çözülmesi amaçlanmıştır.


Sonuç olarak özel sektörde çalışan pediatristler olarak bu alanda gereksinim duyulan eksikliklerin giderilmesi için böyle bir birliğin oluşturulması düşüncesi ile yola çıkılmıştır. Bizlerin de iyi hekimlik ve iyi işler yaptığımızı, yaptığımız işlerin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uygulamalarının vazgeçilemez bir alanı olduğuna dikkat çekmek ve etkinliğimizi hissettirmek için bu birliğin faaliyetlerinin çalışma hayatımıza katkı sunacağına olan inancımız tamdır. Son derece iyi niyetlerle çıktığımız bu yolda ülkemize, milletimize, meslektaşlarımıza, hastalarımıza ve bir parça da olsa Türk tıbbına katkımız olacağı inancını taşımaktayız.