VİZYONUMUZ

 

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları alanında özel hekimlik yapan meslektaşlarımız ile ilgili eğitim, koruyucu hekimlik ve hasta hizmetini geliştirmek,


Bu alanda günce bilimsel çalışmaları takip etmek ve üyelerimiz ile paylaşmak,


Çocuk Sağlığıe ve Hastalıkları alanında üyelerimizin birikimlerini ve tüm bilimsel gelişme ve faaliyetlerini meslektaşlarına ve kamuoyuna sunmak ve duyurmaktır.

 

MİSYONUMUZ

 

1- Resmi, yarı resmi, vakıf üniversite ve/veya hastaneleri ile, herhangi idari veya akademik, bağlantıları olmayan, sadece muayenehane veya özel hastanede çalışan pediatristler arasında mesleki, sosyal ve akademik alanlarda ilişkiler kurup geliştirilmesini sağlamak,


2-Özel sektörde hastane, sağlık merkezi veya muayenehanelerde, hastalarına tek başlarına hizmet vermeye çalışan pediatristlerin karşılaştıkları mesleki sorunlarında (danışman hocalar aracılığıyla sosyal medya üzerinden) yardımcı olabilmek,


3- Özel sektöre özgü medikal olmayan konularda hukuki, ekonomik ve etik konularda ilgili uzmanlardan profesyonel yardım sağlamak,


4-Özel sektörde çalışan pediatristlerin çalıştıkları kurumlarla ilgili sorunlarını (maaş, izin, kongre katılımı, aşırı hasta bakmaya zorlanma, mobing, endikasyonlarına müdahale edilmesi vb) paylaşıp mağduriyetlerini gidermelerine imkan sağlamak ve başka meslektaşlarının aynı akıbete uğramalarını engellemek.


5-Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Devlet hastanelerinde tek çalışan gece veya gündüz yetersiz kaldığı anlarda kolay ve hızlı bir şekilde bir üst sağlık kuruluşuna ulaşamayan tüm meslektaşlarımıza sıkıştıkları anda bilimsel destek ve tıbbi yönlendirme ve danışmanlık yapmak.