1. Pediatri Atölyesi hiçbir maddi ilişki gözetmeksizin, tamamen sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına yönelik çalışan bir gruptur.
   
 2. Kurucular Kurulu, Yürütme Kurulu, Deontoloji Kurulu, Sosyal Kurul gibi kurullarınca işlerin yönetilmesi ile hizmetlerini yapar.
   
 3. Pediatri Atölyesinin başkanı, başkan vekili, genel sekreteri, sorumlusu, lideri ve benzeri sıfatları taşıyan makamları yoktur.
   
 4. Pediatri Atölyesi sosyal medya üzerinden organize olup gelişmesini tamamlayacak, daha sonra gereksinimlere göre yönlenecektir.
   
 5. Pediatri Atölyesi duyduğu sosyal medya masrafları, sekreterlik masrafları, danışmanlık masrafları için sponsorlar bulunacak ve hangi sponsorun hangi konuya destek olduğu şeffaf bir şekilde web sayfasından bildirilecektir.
   
 6. Pediatri Atölyesi, üyelik ücreti ve benzeri adlar ile para toplamayacak, birlik üzerinden maddi işlem yapılmayacaktır.
   
 7. Pediatri Atölyesi çalışma esası gönüllülük üzerine kurulmuştur.